FREELUX OPERATOR III - operativní brýle

Presbyopický věk, handicap "krátkých rukou"

Presbyopický věk, který se začne projevovat po 40. roku života, přináší s sebou handicap používání brýlí. Nejčastěji se využívají jednoohniskové brýle tzv. „na čtení“, které je ale možné používat jen na jednu vzdálenost – na blízko. Bifokální brýle vykazují absenci střední vzdálenosti. Ani multifokální brýle nemusí uspokojivě splňovat požadavky na komfortní vidění. Například při práci s počítačem nebo tam, kde se vyžaduje komfortní šířka zorného pole na střední vzdálenost, může být střední zóna příliš úzká.

Používání nevhodných brýlí při rozmanitých pracech, kde je potřebná střední vzdálenost, nepředstavuje jen ergonomické riziko a následně zdravotní riziko, ale používání takovýchto brýlí může představovat také riziko úrazu. Z titulu neostrého vidění nebo úzkého zorného pole má presbyop tendenci přibližovat se k pozorovanému objektu. Při přiblížení se a překonání určité kritické vzdálenosti může mít objekt nebezpečný charakter, který může ať už v zaměstnání anebo při různých domácích pracech ohrozit zdraví. Například zařízení sálající teplo, horkou páru nebo prostory, kde hrozí elektrický výboj.

FREELUX® OPERATOR III. jako operativní brýle

Konstrukčně a designově vycházejí z analýzy změn a potřeb životního stylu a pracovních návyků. Zohledňují ergonomické a zdravotní požadavky na správné brýle potřebné pro lidi po čtyřicítce. Vzhledem k jejich využití je můžeme nazvat operativními brýlemi, jelikož velmi výkonně a účinně působí při práci a úkonech, kde se vyžaduje operativní vidění na blízkou a střední vzdálenost.

Jsou zhotovené jako multifokální čočky s integrovaným vnitřním designem určeným pro práci, kde se preferuje a vyžaduje komfortní prostorová komunikace v operační vzdálenosti podle vlastního určení.

Kam jsou určené operativní brýle FREELUX® OPERATOR III.

Plně nahrazují jednoohniskové brýle na čtení pro presbyopy, kompenzují absenci střední vzdálenosti u bifokálních brýlí a vyrovnávají deficit nedostatku šířky zorného pole na střední vzdálenost u multifokálních brýlí. Svými zobrazovacími schopnostmi a hlavně šířkou zorného pole jsou mnohem komfortnější a bezpečnější. Zamezují tudíž vzniku úrazů a chorob z důvodu nevhodné ergonomie.

Jsou určené všude tam, kde se vyžaduje dobré operativní vidění na blízkou a střední vzdálenost. To znamená například knihy, zobrazovací jednotky, hra na hudební nástroje, vaření, různé řemeslné práce, modelářství, běžná komunikace v kancelářích, na poradách, při společenském styku, obsluha v obchodech, údržba strojů a zařízení. Všude tam, kde se pracuje v uzavřených prostorách, kde dochází k přibližování se k nebezpečným médiím anebo zdrojům energie.

 

Okuliarové šošovky Operator a ergonómia