POMÔCKY PRE NEVIDOMÝCH A SLABOZRAKÝCH

POMÁHAME VÁM VIDIEŤ TAM, KDE OSTATNÍ NEVIDIA

Spoločnosť Sagitta je dlhoročným dodávateľom lúp a optických pomôcok pre všetky oblasti použitia. Zameriavame sa najmä na ľudí so zrakovým postihnutím, priemysel, medicínu, kozmetiku, hobby atď. Máme najširší sortiment lúp na českom a slovenskom trhu od lacných modelov až po najkvalitnejšie elektronické lupy novej generácie.

Dlhodobá spolupráca medzi SAGITTA a organizáciami nevidiacich a slabozrakých pomohla zapojiť do pracovného a spoločenského života veľký počet zrakovo postihnutých ľudí. SAGITTA poskytuje odborné a poradenské služby v oblasti poskytovania optických pomôcok pre zrakovo postihnutých. V spolupráci so SÚKL a ŠÚKL boli niektoré lupy zaradené do zoznamu zdravotníckych pomôcok čiastočne alebo plne hradených z verejného zdravotného poistenia.

Kompletný sortiment lúp a pomôcok pre nevidiacich a slabozrakých nájdete na stránke: